Nieuws

Tests met BioFirmit

Momenteel is Cultus Agro Advies bezig met een test waarbij BioFirmit gespoten wordt op potrozen. Biofirmit wordt momenteel getest op de cultivar 'Arthur Bell' en cultivar 'TomTom'.

De stand van het gewas en de aanwezigheid van schimmelaantastingen wordt beoordeeld aan de hand van een vooraf opgestelde schaal. De eerste resultaten zijn veelbelovend! 

Later in het seizoen wordt een proef in vaste planten ingezet.

Op deze manier verzamelen wij kennis waarmee wij u als klant van nog beter advies kunnen voorzien.