Nieuws

Testresultaten Cultus Agro Advies positief

Enige tijd geleden heeft Cultus Agro Advies een test uitgevoerd met de vraag of de toepassing van ons biologische middel BioFirmit het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan verminderen in de strijd tegen aantastingen als gevolg van schimmelziekten. De cultivars 'Arthur Bell' en 'TomTom' werden in eerste instantie zes weken blootgesteld aan diverse plantziekten als valse en echte meeldauw, roest en sterroetdauw. Ook werd de gewasstand beoordeeld.

Men kreeg gedurende de oorspronkelijke proefopzet van zes weken geen enkele ziekte in de met BioFirmit behandelde rozen! Vervolgens heeft Cultus besloten de proef uit te breiden en te verlengen naar twintig weken. Zeven weken voor het aflopen van de proef werden de rozen teruggesnoeid en wijder gezet.

Het resultaat is voor ons naar verwachting. Gedurende de proef is voor wat betreft sterroetdauw en echte meeldauw niets gevonden bij de behandelde rozen. Valse meeldauw en roest gaven pas na minimaal 14 tot 20 weken enige aantasting, terwijl de onbehandelde plant intussen allang was vergaan. Voor beide cultivars gold dat de gewasstand significant beter was bij de behandelde rozen.

Op het moment is Cultus Agro Advies bezig met het uitvoeren van een test in vaste planten, en wordt BioFirmit ook toegepast in allerlei andere planten en gewassen. Neem gerust contact met ons op. Misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen!